نفرات برتر در همکاری با سامانه هوش تجاری شستا بهمن ماه 1397شرکت گاز لوله
یوسف مهربان


هلدینگ تاپیکو
احمد دارستانی فراهانی


کارگزاری باهنر
علیرضا آذرنیا


هلدینگ دارویی
صالح رحیمی


شرکت کاشی سعدی
عادین عابدیان


شرکت کاشی الوند
شهرزاد مرتضوی


شرکت مس باهنر
مونا رحیمی


شرکت فیرمکو
امیر حسین احسانی


شرکت فکا
فرهاد صالحی


شرکت فیرمکو
پریسا روشن روز


شرکت توزیع داروهای دامی
زهره ختایی


شرکت گلدشت اصفهان
سعید فولادستون


شرکت پشم شیشه
مجید بوشهریان


هلدینگ تاپیکو
حسین کسمایی فر


شرکت ذوب آهن اصفهان
حسن ایروانی


شرکت شیمی بافت
محمد پور محمدی


شرکت داروسازی ابوریحان
محمود رضا اخلاقیان


حق انتشار 2019 برای پرتال هوش تجاری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی محفوظ است
دات نت نیوک فارسی