ثبت
عضویت در این پورتال فقط شامل شرکت های تابعه "شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی" می باشد. بعد از اینکه اطلاعات خود را ثبت نمودید مدیر سایت درخواست شما را بررسی می نماید و درصورت تایید مشخصات شما، مجوز دسترسی به پورتال را دریافت می نمایید و می توانید با ورود به پورتال از اطلاعات بخش هایی که فقط مجوز دسترسی آنها برای شرکت های تابعه "شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی" در نظر گرفته شده است، استفاده نمایید .وارد نمودن مقدار برای تمامی فیلدهای تعیین شده الزامی می باشد - (توجه: - فرایند ثبت نام ممکن است چندین ثانیه زمان ببرد. پس از کلیک دکمه ثبت تا زمان پاسخ سیستم منتظر بمانید.)

فیلدهای اجباری را نشان می دهد


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد