سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
با توجه به راهکار مدیریتی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در طبقه بندی هلدینگ ها بر اساس صنایع مرتبط ، جایگاه شرکت سرمايه‌گذاري صنايع عمومي تأمین جهت مدیریت و واگذاری سهام شرکت‌هایی که در صنایع غیر هدف هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لزوم مدیریت پرتفو و کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از شرکت‌های زیان ده ، کم بازده ، خارج از استراتژی و کوچک مقیاس و آماده سازی و ساماندهی این شرکت‌ها جهت واگذاری و امور تصفیه تحت ضوابط و صرفه و صلاح مجموعه از مسئولیت‌های مهم این هلدینگ است . 

با توجه به نقش و ماهیت هلدینگ ، تنوع صنایع و سهامداری شرکت‌ها در این هلدینگ در طیف وسیعی از کسب و کارها ( کشت و دامداری تا صنعت لوازم خانگی و توریسم و غیره ) می‌باشد .


این شرکت مورخ 27/11/82 با نام شرکت سرمایه گذاری غذایی تامین تاسیس و در تاریخ01/03/1387 به نام شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تغییر یافت. خلاصه موضوع فعالیتهای این شرکت عبارتند از : سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی،بازرگانی،خدماتی و تحقیقاتی ، مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه های مختلف اعماز صنعتی، خدمات بازرگانی، کشاورزی و دامی صنایع شیر و لبنیات صنایع غذایی و تبدیلی و سایر زمینه های وابسته به موارد فوق از طریق سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها می باشد.

با توجه به نقش و ماهیت هلدینگ ، تنوع صنایع و سهامداری شرکت‌ها در این هلدینگ در طیف وسیعی از کسب و کارها ( کشت و دامداری تا صنعت لوازم خانگی و توریسم و غیره ) می‌باشد

اقلام اطلاعاتی و شاخص های کلیدی عملکرد شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
1.متوسط نرخ قیمت ماده خشک مصرفی گله شیری
2.متوسط نرخ قیمت ماده خشک مصرفی گاو خشک
3.متوسط نرخ قیمت ماده خشک مصرفی گله
4.کل هزینه خوراک
5.تعداد بندهای گزارش حسابرس
6.میزان مالیات ابرازی
7.میزان مالیات تشخیصی
8.میزان مالیات قطعی
9.میزان مالیات تایید شده
10.میانگین تولید شیر روزانه
11.تولید گوساله نر و ماده
12.میانگین ماده خشک مصرفی برای تولید یک کیلو شیر
13.پیشرفت برنامه تولید
14.شدت تکرار حادثه
15.ضریب شدت حادثه
16.ضریب تکرار حادثه
17.دوره هاي آموزشی، سمینارها ، نمایشگاه ها
18.هزینه هاي دوره های آموزشی، سمینارها و نمایشگاه ها
19.تحقیقات و نوآوری
20.درصد محصولاتی که پیش از رقبا وارد بازار می شود
 برای مشاهده شاخص های عمومی در گروه شستا اینجا را کلیک کنید

 ذینفعان سامانه هوش تجاری شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
- شرکت سرمایه گذاری صنایع عومی
- شرکت لوازم خانگی پارس
- شرکت صنايع چوب اسالم
- شرکت کشت و دامداري فکا
- شرکت گلدشت نمونه اصفهان

- شرکت ملارد شير
- شرکت WTD-SHASTA
- شرکت مدیریت صبا تامین
- شرکت کارخانجات پارس الکتریکحق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی