پرسش و پاسخ

1. شاخص(KPI) ها را چه کسانی استخراج می کنند؟ (شستا ، شرکت های تابعه و یامجری)
2. آیا در استخراج شاخص ها به نوع شرکت (بورسی، غیر بورسی و ...) توجه می شود ؟
3. در پیاده سازی پروژه از چه ابزارهایی استفاده می شود؟
4. نقش کلیدی پروژه را چه کسانی ایفا می کنند؟
5. اطلاعات مورد نیاز دشبوردها از چه فرمت هایی استخراج می شود؟
6. آیا اطلاعات به صورت مکانیزه از سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی استخراج می شوند؟
7. آیا لازم است سیستم های فعلی در شرکت‌های تابعه تغییر کند ؟
8. آیا بعد از اتمام پروژه، سیستم های قبلی کنار گذاشته می شوند؟
9. آیا تمامی اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی شرکت ها در این پروژه مورد نیاز می باشند؟
10. وضعیت پروژه های BI در حال تدوین در شرکت های تابعه، چگونه خواهد شد؟
11.اطلاعات شرکت هایی که فاقد سیستم هستند، از چه طریقی دریافت می گردد؟
12. معماری برنامه چند سطحی تعریف شده است؟
13. آیا شرکت های تابعه می توانند در طول پیاده سازی پروژه سیستم های خود را تغییر دهند؟
14. به منظور تکمیل دشبوردها به اطلاعات چند دوره ی قبل نیاز خواهیم داشت؟
15. امنیت اطلاعات و سطوح دسترسی به اطلاعات در این پروژه چگونه تعریف شده است؟

.1. شاخص(KPI) ها را چه کسانی استخراج می کنند؟ (شستا ، شرکت های تابعه و یامجری) بازگشت
شاخص هایی در سه سال گذشته درکمیته ای در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) آماده شده است که در پروژه مورد استفاده خواهد بود. اما با توجه به تنوع صنایع تابعه شستا ، در هر هلدینگ باتوجه نیازهای خاص آن هلدینگ و شرکت های تابعه آن ، این شاخص ها می تواند تا سقف 30درصد تعدیل گردد.

.2. آیا در استخراج شاخص ها به نوع شرکت (بورسی، غیر بورسی و ...) توجه می شود ؟ بازگشت
بله . همانطور که در بخش قبل گفته شد ، مطمئنا نوع شرکتها و صنعت مربوطه در استخراج شاخص ها در نظر گرفته می شود .

.3. در پیاده سازی پروژه از چه ابزارهایی استفاده می شود؟ بازگشت
از نرم افزار MS-SqlServer Analysis Services(SSAS) برای طراحی و پیاده سازی انبار داده استفاده می شود.
از نرم افزار MS-SqlServer Integration Services(SSIS) برای طراحی و پیاده سازی روال های انتقال داده(ETL) استفاده می شود.
از نرم افزار Dundas Dashboard برای طراحی و پیاده سازی گزارشات و داشبوردها استفاده می شود.
از نرم افزار infoCareبرای جمع آوری داده های غیر مکانیزه استفاده خواهد شد.

.4. نقش کلیدی پروژه را چه کسانی ایفا می کنند؟ بازگشت
در این پروژه از سوی هرشرکت تابعه یک نماینده هوش تجاری معرفی می گردد که مسئول ایجاد هماهنگی های لازم برای اجرای پروژه هوش تجاری در شرکت تابعه می باشد. این هماهنگی ها شامل موارد زیرمی باشد :
هماهنگی برای فراهم نمودن و یا در اختیارقراردادن زیر ساخت های موردنیاز می باشد
هماهنگی برای راه اندازی سرور محلی
هماهنگی برای برگزاری جلسات با کارشناسان مالی ، منابع انسانی ،برنامه ریزی و ... 
هماهنگی جهت تهیه گزارشات نمونه درخواستی و نگاشت داده ایی (بایستی توسط کارشناسان مالی تهیه گردد)
شایان ذکر است در پروژه تلاش می شود حداقل فعالیت بر دوش کارشناسان فناوری اطلاعات قرارگیرد.
.5. اطلاعات مورد نیاز دشبوردها از چه فرمت هایی استخراج می شود؟ بازگشت
اطلاعات مورد نیاز تا حد امکان از بانک های اطلاعاتی موجود در شرکتهای تابعه استخراج می گردد و در صورت مکانیزه نبودن برخی از داده های مورد نیاز (مانند بودجه و ...) این اطلاعات بصورت فرمهای ورود داده توسط نرم افزار infoCare جمع آوری خواهند شد. سامانه درحال حاضر امکان جمع آوری مکانیزه اطلاعات از فرمت هایی مانند تصاویر را ندارد وتنها داده ها را از فایل های ساخت یافته استخراج می کند. مانند فایل های CSV ، MS-Excel ، MS-Access و سایر فرمتهای متنی ساخت یافته و همچنین بانک های اطلاعاتی .
.6. آیا اطلاعات به صورت مکانیزه از سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی استخراج می شوند؟ بازگشت
بله ، کلیه روال های انتقال داده به صورت اتوماتیک (احتمالا در انتهای روز کاری و زمانی که باری بر روی بانک های اطلاعاتی وجود ندارد) اجرا گردیده و داده ها از سرور محلی به سرور مرکزی انتقال خواهد یافت.
.
7. آیا لازم است سیستم های فعلی در شرکتهای تابعه تغییر کند ؟ 
بازگشت

خیر ، این نکته یکی ازمزایای مهم سامانه های هوش تجاری است که بدون اینکه سامانه های شرکتها نیازی به تغییر داشته باشد ، اطلاعات لازم را در اختیار ذینفعان و مدیران قرار می دهد.
.
8. آیا بعد از اتمام پروژه ، سیستم های قبلی کنار گذاشته می شوند؟ 
بازگشت

خیر ، اجرای این پروژه تاثیری بر سیستم های عملیاتی قبلی ندارد.
.
9. آیا تمامی اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی شرکت ها در این پروژه مورد نیاز می باشند؟ 
بازگشت

خیر ، اطلاعات مورد نیاز براساس شاخص ها مشخص می شود و تنها دسترسی به همان اطلاعات مورد نیاز است قابل ذکر است که نحوه دسترسی به بانکهای اطلاعاتی شرکتهای تابعه به صورت خواندنی (Read-Only) میباشد.

.10. وضعیت پروژه های BI در حال تدوین در شرکت های تابعه، چگونه خواهد شد؟ بازگشت
در صورتی‌که شرکتها قبلاسامانه هوش تجاری خود را با موفقیت به اجرا رسانده باشند ، این سامانه می تواند بکار خود ادامه دهند و از نتایج آن می توان برای استخراج اطلاعات مورد نیاز سامانه جدید نیز کمک گرفت. در غیر اینصورت از لحاظ صرفه اقتصادی بهتر است که سامانه های هوش تجاری که عملیاتی نشده اند ، متوقف شوند.

.11.اطلاعات شرکت هایی که فاقد سیستم هستند، از چه طریقی دریافت می گردد؟ بازگشت
برای این شرکتها فرمهای ورود داده ای طراحی شده وتوسط نرم افزار infoCare داده ها جمع آوری می گردند. همچنین این شرکتها می توانند از این‌فرصت برای بهبود سامانه های خود استفاده کنند زیرا شستا با همکاری شرکتهای بزرگ نرم افزاری اقدام به ایجاد تسهیلات و تخفیفاتی برای خرید نرم افزار توسط این شرکتها خواهد کرد.

.12. معماری برنامه چند سطحی تعریف شده است؟ بازگشت
در n سطح تعریف شده است و هیچگونه محدودیتی در سطوح سازمانی (هلدینگ ، شرکت تابعه) وجود ندارد.

.13. آیا شرکت های تابعه می تواننددر طول پیاده سازی پروژه سیستم های خود را تغییر دهند؟ بازگشت
بله ، در صورت تغییر در نرم افزار های شرکتهای تابعه تنها روالهای ETL در آن شرکت تغییر خواهند کرد.

.14. به منظور تکمیل دشبوردها به اطلاعات چند دوره ی قبل نیاز خواهیم داشت؟ بازگشت
باتوجه سابقه شرکت تعیین خواهد شد. ولی بطور متوسط حدود 10 سال داده شرکتها موردنیاز خواهد بود.

.15. امنیت اطلاعات و سطوح دسترسی به اطلاعات در این پروژه چگونه تعریف شده است؟ بازگشت
امنیت اطلاعات سامانه  هوش تجاری در 3 موضوع قابل تحلیل است : 
امنیت در بستر ارتباطی : این امنیت بوسیله معماری فیزیکی که در شکلزیر نمایش داده شده و همچنین کد گذاری 256 بیتی داده در بستر ارتباطی تامین خواهدشد. شایان ذکر است منظور از بستر ارتباطی ، شبکه ارتباطی بین سرورهای محلی و سرورمرکزی است که تا هنگام ایجاد یک شبکه اختصاصی امن بین شستا و شرکتهای تابعه ، همان بستر اینترنت خواهد بود.امنیت انبار داده و سرور مرکزی : این امنیت بوسیله مکانیزم های امنیتی مانند UTM ها تامین خواهد شد. علاوه بر این در تکنولوژی مورد استفاده انبارداده ، امکان تعریف سطوح دسترسی برای شرکتهای مختلف و واحد های مختلف وجودارد ، تا احیانا شرکتها به اطلاعات یکدیگر دسترسی پیدا نکنند.


امنیت سامانه داشبورد و گزارشات : علاوه بر اینکه این سامانه چک لیستهای امنیتی و استانداردهای مربوط را پوشش می دهد ، امکان تعریف نقش ها و کاربران وهمچنین سطوح دسترسی مختلف برای گزارشات را دارد.حق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی