دستورالعمل‌ها

 Infocare
مستند آموزش فرم های ورود اطلاعات  مشاهده  دانلود
نحوه تکمیل  مشاهده
 دانلود
     
     
داشبورد
مستند آموزش کاربری سامانه هوش تجاری مشاهده دانلود
مستند آموزش شاخص ها و داشبوردهای منابع انسانی مشاهده دانلود
 مستند آموزش شاخص ها و داشبوردها مشاهده دانلود 
 روش رفع مشکل Silverlight در مرورگر ها مشاهده دانلود 
 * نرم افزار silverlight  در ورژن های 45 به بالای مرورگر Chrome پشتیبانی نخوادهد شد. چنانچه برای استفاده از سیستم هوش تجاری از این نرم افزار استفاده می نمایید میتوانید سایر مرورگر ها را جایگزین نمایید.
     
     
دستورالعمل تکمیل نگاشت ها (mapping)
دستورالعمل نگاشت اقلام مالی  مشاهده
دانلود
دستورالعمل گزارش نمونه مشاهده
دانلود
دستورالعمل نگاشت اقلام غیرمالی  مشاهده
دانلودحق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی