مدیریت صنایع نوین تامین (شمص)
شرکت سرمایه گذاری مدیریت صنایع نوین شمص تامین از جمله هلدینگ های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) است که در سال 1387 و با هدف سرمایه گذاری در صنایع نوین وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری نانو و فناوری های زیستی و صنایع وابسته تاسیس گردید. 

چشم انداز شرکت شمص تامین، یافتن و یا ایجاد پروژه های نو آورانه در زمینه های گوناگون بر مبنای جدیدترین یافته ها در حوزه های فناوری یادشده در راستای سرمایه گذاری سودآور و به موازات آن کمک در گسترش مرزهای فناوری کشور است. 

همچنین شرکت شمص تامین توسط پوشش ریسک و حمایت از ایده های نوین و شرکت های نوپا در راستای تحقق پتانسیل های موجود و در نتیجه به عنوان یک کار آفرین، مطرح خواهد بود. 

در شمص تامین ما همواره به ایده های نو خوشامد گفته و از سرمایه گذاری، پیشنهاد مشارکت و یا هرگونه همکاری سازنده در زمینه فناوری های نوین و وابسته استقبال می کنیم.


ااقلام اطلاعاتی و شاخص های کلیدی عملکرد شرکت رایتل
1.متوسط درآمد ماهانه به ازای هر کاربر
2.مجموع درامد مکالمات
3.مجموع درامد SMS ها
4.مجموع درامد MMS ها
5.مجموع درامد دیتا
6.مجموع مبلغ پرداخت
7.مبلغ پرداخت مشترکین اعتباری
8.مجموع مبلغ شارژ الکترونیکی
9.مشترکین شارژ کننده الکترونیکی
10.مشترکین جدید
11.مشترکین جدید اعتباری
12.مشترکین جدید دائمی
13.تعداد سیم‌کارت‌های فعال
14.مشترکین خاموش
15.تعداد تجمیعی مشترکین دائمی جدید
16.تعداد مشترکین دیتا
17.تعداد تجمیعی مشترکین اعتباری جدید
18.تعداد تجمیعی مشترکین دیتا جدید
19.تعداد تماس های درون شبکه
20.تعداد تماس های برون شبکه
21.مدت زمان تماس
22.مدت زمان تماس درون شبکه
23.مدت زمان تماس برون شبکه
24.مدت زمان تماس ویدئویی ملّی
25.مدت زمان تماس ویدئویی ملّی درون شبکه
26.تعداد SMS ها
27.تعداد SMS های خروجی برون شبکه
28.تعداد SMSهای خروجی درون شبکه
29.مجموع ترافیک دیتا
30.مجموع ترافیک آپلود
31.مجموع ترافیک دانلود
32.تعداد تماس ها
33.تعداد دفعات شارژ الکترونیکی
 برای مشاهده شاخص های عمومی در گروه شستا اینجا را کلیک کنید

 ذینفعان سامانه هوش تجاری شرکت سرمایه گذاری صنایع نوین تامین
 - شرکت خدمات ارتباطی رایتل
 - شرکت انتقال داده های رهام داتکحق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی