سرمایه گذاری انرژی تامین
هلدینگ انرژی تأمین وابسته به شرکت شستا در دی‌ماه 1393 و با هدف اولیه مدیریت دارایی­‌های واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی در حوزه نیروگاهی آغاز به کار نمود. لیکن نظر به اهمیت مقوله تأمین آب و برق و موضوعات مرتبط با آنها و همچنین ضرورت پرداختن به مسائل بهینه‌­سازی مصرف انرژی در گروه شرکت­‌های شستا، ادامه فعالیت‌های این هلدینگ در حوزه­‌های زیر تعریف شده‌است:

خدمات و فعالیت‌ها در حوزه برق
مدیریت و بهره‌برداری نیروگاه‌های واگذارشده به شستا
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های حرارتی
ارایه خدمات انرژی (ESCO)
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های کوچک
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر


خدمات و فعالیت‌ها در حوزه آب
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث تصفیه‌خانه‌ها و آب فاضلاب
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث سیستم‌های آب شیرین‌کن

حق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی