هوش تجاری؛ پویایی و تغییرات زنده
 امروزه، محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر است. سازمان همواره تکنولوژی جدید، قوانین جدید، رفتار جدید مصرف کننده، رقبای جدید و ... موجه است. بنابراین سازمان برای اینکه بتواند در این محیط به بقای خود ادامه دهد چاره ای ندارد جز اینکه از محیط اطرافش مطلع شود و هرچه سریع تر خود را با شرایط جدید وفق دهد.
راهکار هوش تجاری با در اختیار قراردادن اطلاعات صحیح در زمان مناسب، به مدیران کمک می کند تا تغییرات محیطی را سریع تر درک کنند و اقدامات مربوطه را صورت دهند. ممکن است برای اینکه با شرایط جدید مطابقت داشته باشیم نیاز به اتصال به منبع داده ای جدید و یا شاخص کلیدی عملکرد جدید باشد. هوش تجاری این قابلیت را دارد که این نیازها را برطرف کند و اطلاعات کلیدی در هر زمان را به افراد مرتبط با آن اطلاعات ارئه دهد.حق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی